Písník Kinský, s.r.o.

Písník Kinský, s.r.o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 25965000
DIČ: CZ25965000

Valid XHTML 1.0 Strict

Společnost Písník Kinský, s.r.o., Komenského 266, Kostelec nad Orlicí otevřela v roce 2005 novou těžebnu na ložisku štěrkopísku u obce Kostelecké Horky. Celkový objem vstupní suroviny v ložisku je 18.755.000 m3. V současné době je těžba povolena celkem na 85 ha pozemků, což představuje 32 let těžby v limitním objemu výroby.

mapa

Těžba je prováděna pomocí dvou nakladačů CAT 972M XE a nakladače Hitachi ZW 310 buď přímo ze stěny, nebo je surovina tříděna za sucha na dvou linkách POWERSCREEN nebo za mokra na lince FINLAY 390 RINSER na frakce dle požadavků zákazníků. Třídění probíhá dvěma způsoby. Na linkách POWERSCREEN suchou cestou a na lince FINLAY je kamenivo propíráno tlakovou vodou a odvodňováno v dehydrátoru. Hmotnost expedovaných výrobků je vážena pomocí vážního systému TAMTRON zabudovaným na nakladačích, s bezdrátovým přenosem dat na expedici. Společnost Písník Kinský, s.r.o. má pro kamenivo certifikovaný systém řízení výroby. Odběr vzorků, zkoušky a certifikace systému řízení výroby jsou zajišťovány akreditovanou laboratoří č. 1046 - Zkušebnou kamene a kameniva, s.r.o., Husova 675, Hořice (notifikovaná osoba 1392). Pro frakci 2-4P Zdravotní ústav v Hradeci Králové vydal povolení pro použití na filtraci pitné vody.

Písník Kinský, s.r.o. má rozsáhlou surovinovou základnu, která zaručuje dostatečný potencionál pro rozšiřování výrobního sortimentu. Rozsáhlost ložiska umožňuje vybrat vhodnou surovinu pro výrobu písku a kameniva dle:

  • ČSN EN 13242+A1:2013 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
  • ČSN EN 12620+A1:2013 Kamenivo do betonu
  • ČSN EN 13043:2014 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch
  • ČSN EN 13139:2013 Kamenivo pro malty
  • frakce 2-4P je vhodná pro úpravu pitné vody dle protokolu Zdravotního ústavu v Hradci Králové č.j. 20121-229

Společnost má zájem zejména na dlouhodobé spolupráci s firmami.